Konkretnost i odlučnost koje (ne)ćemo dočekati

Decembar 2018.

Zahtev Vladi Republike Srbije:

Mi, potpisani, kao i svi ostali članovi naših organizacija, saveza i koalicija, nećemo učestvovati ni na jednim izborima u Republici Srbiji dok se ne ispune sledeći uslovi:

1. Dosledno poštovanje zakona, naročito propisa koji se odnose na rad i ponašanje organa vlasti, javnih funkcionera, političkih organizacija, organa za sprovođenje izbora i kandidata na izborima;

2. Sloboda medija, naročito politički nepristrasno ponašanje medijskih javnih servisa i regulatornih tela; i

3. Ekspertska, logistička i terenska kontrola predizbornih uslova i celokupnog izbornog procesa od strane misije OEBS i svih drugih zainteresovanih relevantnih organizacija, koje će pozvati Vlada, Narodna skupština ili potpisnici ovog zahteva.

Da bismo učestvovali na izborima, zahtevamo da najmanje šest meseci pre raspisivanja izbora i tokom celokupne predizborne kampanje i izbornih radnji, u kontinuitetu bude obezbeđeno poštovanje navedenih uslova.

Da li su navedeni uslovi ispunjeni utvrđivala bi i proglašavala stručna, verifikaciona komisija na dvonedeljnom nivou. Verifikacionu komisiju bi izabrala Narodna skupština Republike Srbije, imala bi dvanaest članova, od toga šest izabranih na predlog Vlade, a šest izabranih na predlog potpisnika ovog zahteva. Svaka od strana bi bila dužna da za članove komisije predloži najmanje tri stručnjaka koji nisu članovi političkih organizacija ili nosioci javnih funkcija niti će biti kandidati na izborima. Komisija bi odlučivala dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova da li su tokom prethodne dve nedelje poštovani navedeni uslovi. Detaljniji delokrug i način rada verifikacione komisije bio bi uređen poslovnikom koji bi činio sastavni deo odluke o njenom osnivanju i izboru članova.

Ukoliko Vlada Republike Srbije ne prihvati ove uslove u roku od mesec dana, mi i svi ostali članovi naših organizacija, saveza i koalicija ćemo napustiti Narodnu skupštinu Republike Srbije, Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, sve skupštine gradova i skupštine opština u Republici Srbiji, obavestiti domaću i međunarodnu javnost da u Srbiji više nema ni privida demokratskih procesa i da su svi nivoi vlasti i sve njihove buduće odluke bez legitimiteta, a političku borbu za ponovno uspostavljanje demokratije i pravne države ćemo voditi prvenstveno vaninstitucinalnim sredstvima, protestima i građanskom neposlušnošću.

Da li će građani Srbije dočekati da opozicija bude konkretna i odlučna, kao u ovom izmišljenom (ponuđenom) primeru?